XIII Krakow Summer Animation Days
30 lipca - 1 sierpnia 2021 | plac Wielkiej Armii Napoleona | Kraków | wstęp wolny

13. KRAKOW SUMMER ANIMATION DAYS
30 lipca – 1 sierpnia 2021 | 30th July – 1st August 2021
plac Wielkiej Armii Napoleona, ul. Powiśle 9, Kraków

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE PROJEKCJE. WIĘKSZOŚĆ FILMÓW MA ANGIELSKIE NAPISY. WEJŚCIE NA TEREN TYLKO W MASECZKACH. MOGĄ NASTĄPIĆ NIEZNACZNE ZMIANY W PROGRAMIE ADMISSION TO ALL SCREENINGS IS FREE. MOST FILMS ARE WITH ENGLISH SUBTITLES. ADMISSION ONLY WITH THE MASKS. THERE MIGHT BE SLIGHT CHANGES TO THE PROGRAM 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

30.07.2021 (piątek/ Friday)
21.30 | 9.30 p.m.
Zabij to i wyjedź z tego miasta / Kill It and Leave This Town, 
reż./dir.: Mariusz Wilczyński, Polska/Poland 2020, 88'00''

Autobiograficzna impresja, reminiscencja obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi. Przy realizacji filmu wraz z Wilczyńskim współpracował zespół uzdolnionych animatorów: Agata Gorządek, Jakub Wroński, Marta Pajek, Agnieszka Borowa, Marta Magnuska, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Paweł Walicki, Kacper Czyczyło, Agnieszka Konarska i Anita Kwiatkowska-Naqvi. 

An autobiographical impression, a reminiscence of images from childhood, which revives the memory of the author’s deceased parents and his hometown of Łódź. Wilczyński made this film with the help of a team of talented animators including: Agata Gorządek, Jakub Wroński, Marta Pajek, Agnieszka Borowa, Marta Magnuska, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Paweł Walicki, Kacper Czyczyło, Agnieszka Konarska and Anita Kwiatkowska-Naqvi.  

_ _ _  

23.00 | 11 p.m.
The Best of ANIMA 2020 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima | International Film Festival Etiuda&Anima - I
(81’27’’)

www.etiudaandanima.pl

Program, organizowanego od 1994 r. w Krakowie festiwalu, skupia się wokół animacji oraz etiud studenckich. W 2017 roku do dwóch międzynarodowych konkursów (ETIUDA oraz ANIMA) został dodany konkurs animacji polskiej – ANIMA.PL 

Program of the festival, which has been organized since 1994 in Krakow, focuses on animation and student etudes. Starting from 2017, apart from two international competitions (ETIUDA and ANIMA), it also encompasses a competition of Polish animation – ANIMA.PL

Jestem tutaj / I’m Here, reż/dir.: Julia Orlik, Polska/Poland 2020, 15’ 

Starszy mężczyzna opiekuje się swoją sparaliżowaną żoną. Mimo podeszłego wieku i własnych problemów ze zdrowiem stara się ze wszystkich sił, aby ulżyć jej w cierpieniach. 

An elderly man is looking after his paralyzed wife. Despite his old age and health problems he’s doing his best to relieve her suffering, which is getting worse day by day. 

Idę po Papierosy / I’m Going Out for Cigarettes / Je sors acheter des cigarettes, reż./dir.: Osman Cerfon, Francja/France 2018, 13’35” 

Dwunastolatek Jonathan mieszka z siostrą, mamą i kilkoma mężczyznami. Wszyscy oni mają te same twarze i gnieżdżą się w szafach, szufladach, telewizorach...

Jonathan, twelve years old, lives with his sister, his mother and also some men. They all have the same face and nest in closets, drawers, TV set …

Skarb / Precious / Précieux, reż./dir.: Paul Mas, Francja/France 2019, 14’ 

Julie nie odnajduje się w szkole. Przyjazd Emile, autystycznego dziecka, wszystko zmienia... 

Julie can’t fit into her school. The arrival of Emile, an autistic child, will change the game... 

Pod Lodem / Under the Ice / Sous la Glace, reż./dir.: M. Baulard, I. Berrahma, F. Dupont, L. Estampes, Q. Nory, H. Potin, Francja/France 2019, 6’47”

Zimową porą czapla łowi w jeziorze ryby.

A heron is fishing on a lake as winter settles in.

Symbioza / Symbiosis, reż./dir.: Nadja Andrasev, Francja, Węgry/France, Hungary 2019, 12’50” 

Zdradzana żona pragnie wyśledzić kochankę męża. Jej zazdrość stopniowo ustępuje ciekawości. 

A betrayed wife starts to investigate her husband’s mistress. Her jealousy is gradually replaced by curiosity. 

Rozmowy z wielorybem / Conversations with a Whale, reż./dir.: Anna Samo, Niemcy/Germany 2020, 8’45”

To list miłosny do artystów, ich sztuki i publiczności. Pewien filmowiec destyluje odrzucenie za odrzuceniem, do czasu aż piękny figowiec pielęgnowany rzekomą porażką rodzi owoce. Rozmowy z wielorybem zostały stworzone bezpośrednio pod obiektywem, z wykorzystaniem różnych analogowych technik animacji. 

This is love letter to artists, their art and its audience. One filmmaker is trying to absorb rejection after rejection until at last a beautiful fig tree nourished by the presumable failure bears sweet fruits. Conversations with a Whale was created directly under the camera lens, using various analogue animation techinques. 

Stop-klatka / Freeze frame, reż./dir.: Soetkin Verstegen, Niemcy, Belgia/Germany, Belgium 2019, 5’ 

Stop-klatka: najbardziej absurdalna technika od początku kinematografii. Poprzez rozbudowany proces wielokrotnego powielania tego samego obrazu tworzy się złudzenie bezruchu. W tym poklatkowym filmie identyczne postacie wykonują beznadziejne zadanie zachowania bloków lodu. Powtarzające się ruchy przywracają do życia uwięzione w nich zwierzęta. 

Freeze frame: the most absurd technique since the invention of the moving image. Through an elaborate process of duplicating the same image over and over again, it creates the illusion of stillness. In this stop motion film, identical figures perform the hopeless task of preserving blocks of ice. The repetitive movements reanimate the animals captured inside. 

Więzy / Ties / Uzi, reż./dir.: Dina Velikovskaya, Niemcy, Rosja/Germany, Russia 2019, 7’39” 

Między rodzicami a ich dzieckiem istnieje silna więź. Młoda kobieta opuszcza rodzinny dom, aby poznać świat. Świat jej rodziców jest z nią jednak tak silnie związany, że ów wyjazd stwarza dla niego zagrożenie. Okazuje się, że ta więź może być również destrukcyjna. 

There is a strong connection between parents and their child. A young woman leaves the parental home to see the world. But the world of her parents is so tightly connected with her that by leaving, she puts it at risk. It turns out that this connection can be also destructive.

Altötting, reż./dir.: Andreas Hykade, Niemcy, Kanada, Portugalia/Germany, Canada, Portugal 2020, 11’23”

Wiesz, gdy byłem chłopcem, zakochałem się w Dziewicy Maryi. Stało się to w małym bawarskim miasteczku Altötting. 

You know, when I was a boy, I fell in love with the Virgin Mary. It happened in a little Bavarian town called Altötting. 

Złote Serce / Heart of Gold / Un Cœur d’Or, reż./dir.: Simon Filliot, Francja/France 2020, 12’46” 

Dla swego syna uboga młoda matka jest zmuszona sprzedać swoje organy schorowanej starszej kobiecie. Ciało za złoto. Stopniowo konieczność ustępuje chęci zysku... sprzedając swe ciało, kobieta oddala się od własnej tożsamości. 

For her son, a poor young mother is forced to sell her organs to a sick old woman. Flesh, for gold. Little by little, necessity gives way to the lure of gain...By selling her body, it is her whole identity that she alienates.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

31.07.2021 (sobota / Saturday)
21.30 | 9.30 p.m.

Podróż Księcia / Prince’s Voyage, reż./dir.: Jean – Francois Laguionie, Xavier Picard, Francja/France 2019, 77' (dubbing polski / Polish dubbing)

Młody Tom znajduje na plaży rannego rozbitka, który okazuje się być starym księciem z zupełnie innej krainy. Przybysz poznaje nowy świat, ale i sam budzi zainteresowanie lokalnych naukowców. 

Young Tom finds an injured shipwrecked man on a beach. He turns out to be the old prince from a completely different land. The prince gets to know the new world but he also arouses great interest among local scientists.

_ _ _  

22.50 | 10.50 p.m.
The Best of ANIMA 2020 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima | International Film Festival Etiuda&Anima - II (87’06”)

Roz-poznanie / Co-Ognition, reż./dir.: Przemysław Świda, Polska/Poland 2020, 6’ 

Bohater udaje się w szaleńczy bieg po własnej świadomości, próbując rozpoznać kolejne wersje samego siebie. Co stanie się, gdy „ja” bohatera wreszcie się spotkają? Animacja w abstrakcyjny sposób przedstawia proces kształtowania osobowości, wykorzystując do tego wizualne zabawy czarną kreską i swobodne przenikanie się kolejnych obrazów. 

The protagonist goes for a crazy run within his own consciousness trying to recognize consecutive versions of himself. What will happen when his egos finally meet? In an abstract way, this animation shows the process of personality development employing the visual play with a black line and the free merging of consecutive images. 

Dlaczego ślimaki nie mają nóg / Why Slugs Have No Legs / Warum Schnecken Keine Beine Haben, reż./dir.: Aline Höchli, Szwajcaria/Switzerland 2019, 10’44” 

Ślimakom ciężko jest nadążyć za tempem życia w mieście owadów. Gdy rozpoczyna się finansowy kryzys, zaradne pszczoły widzą tylko jedno rozwiązanie... 

Slugs have a hard time keeping up with the pace of life in the city of insects. When a financial crisis hits, the industrious bees only see one solution… 

Wielki smutek / The Great Malaise / Le mal du sičcle, reż./dir.: Catherine Lepage, Kanada/Canada 2020, 5’19” 

Głosem spoza kadru młoda kobieta usiłuje opisać siebie i swoje życie w jak najlepszym świetle, tak jak oczekuje tego społeczeństwo. Jednak film opowiada inną historię, dojmująco ukazując silny lęk wywołany dążeniem do doskonałości i pogonią za szczęściem. 

In the voiceover for this animated short, a young woman attempts to describe herself, casting her life in the ideal light that society expects. The film’s imagery, however, tells a different story, poignantly illustrating the intense anxiety that comes with the quest for perfection and the pursuit of happiness. 

Wielka Księga Uczuć – Tęsknota / The Great Book of Feelings - Longing, reż./dir.: Wiola Sowa, Polska/Poland 2020, 7’ 

Serial animowany pt. ,,Wielka Księga Uczuć" dla dzieci w wieku przedszkolnym oparty jest na bestsellerowej książce pod tym samym tytułem, autorstwa Grzegorza Kasdepke. 

Animated series entitled The Great Book of Feelings for kindergarten children is based on a bestseller book under the same title by Grzegorz Kasdepke. 

Własne śmieci / Your Own Bullshit, reż./dir.: Daria Kopiec, Polska/Poland 2020,6’26” 

Nie ma nic wspanialszego niż obiad z rodziną. Choć ten sam scenariusz powtarza się w nieskończoność. I choć oprócz jedzenia trzeba przełykać słowa swoich bliskich. Czasem gorzkie. Czasem tak przewidywalne, że chce się wymiotować. Recytowane śpiewająco od wielu długich lat. 

There’s nothing better than dinner with family. Though it reminds a looped script that repeats itself infinitely. And though, except of food, you have to swallow the words of your loved ones. Sometimes bitter. Sometimes so repetitive that you want to vomit. Recited singingly for many long years. 

Łowy / The Hunt, reż./dir.: Mateusz Jarmulski, Polska/Poland 2019, 8’ 

Miasteczko otoczone lasami i jeziorami, położone gdzieś w północnej części Polski. Kilkanaście domów i gospodarstw oraz mały barokowy kościół. Bohater, jedenastoletni chłopiec, spędza tutaj ostatni miesiąc wakacji. Zaczytany w przygodowych powieściach o Dzikim Zachodzie jest głodny przygód i doświadczeń. 

A town surrounded by forests and lakes, somewhere in the north of Poland. A dozen houses and farms, and a small baroque church. The protagonist – an eleven-year-old boy – is spending his last moth of holidays there. Immersed in adventure novels about the Wild West, he is hungry for adventure and new experiences. 

Marbles, reż./dir.: Natalia Spychała, Polska/Poland 2019, 5’31” 

Hipnotyzujące wahadło wprowadza w ruch swoisty mechanizm. Fragmentarycznie pojawiająca się postać, przestrzeń oraz różnego rodzaju przedmioty łączą się w rytmiczny układ wzajemnych zależności. Dźwięk przeplata się z obrazem, tworząc muzykę powtarzających się zdarzeń. 

Hypnotizing pendulum sets a particular mechanism in motion. A figure appearing fragmentarily, space and a variety of objects form a rhythmic system of mutual dependence. Sound interweaves with image, creating music of repetitive events. 

backstage_episodes, reż./dir.: Marcin Wojciechowski, PolskaPoland 2020, 11’ 

Krótkie epizody dziejące się poza sceną w zamknięciu, odosobnieniu, z dala od blasku scenicznych świateł. Pozornie błahe, nic nie znaczące zdarzenia, którym artysta musi stawić czoła, próbując realizować swoje zamierzenia twórcze. 

backstage_episodes is a picture of the musician / poet’s struggle with the creative process. Short episodes happening off the stage in confinement, seclusion, away from the glare of the stage lights. Seemingly trivial, insignificant events that the artist has to face trying to realize his creative intentions. 

I coś jeszcze /And Something Else, reż./dir.: Olga Kłyszewicz, Polska/Poland 2020, 6’41” 

Obce ręce umieszczają dwa ptaki w zupełnie nowym dla nich środowisku. Między zwierzętami nawiązuje się relacja, w której dłonie siłą rzeczy odgrywają znaczącą rolę. 

Two birds are placed by strange hands in a completely new environment for them. A relationship between the animals is inevitable and the hands play a significant role in it. 

Takie piękne miasto / Such a Beautiful Town, reż./dir.: Marta Koch, Polska/Poland 2019, 7’45” 

Poranek. Kobieta budzi się, podchodzi do okna i zauważa na ulicy swojego chłopaka całującego inną kobietę. Zdezorientowana wybiega z mieszkania, by się z nim skonfrontować, lecz mężczyzny już tam nie ma. Aby go odnaleźć, bohaterka wyrusza w samotną podróż po mieście, które z każdą kolejną uliczką staje się coraz bardziej duszne i nieprzychylne. 

Morning. Woman wakes up, goes to the window and, to her surprise, notices her boyfriend kissing another woman on the street. Disoriented, she runs out of the apartment to confront him, but the man is not there anymore. In order to find him, she embarks on a lonely journey throughout the city, which with each subsequent street becomes more stifling and unsympathetic. 

Kobieta z kamyczkiem w sercu / A Woman with a Pebble in Her Heart, reż./dir.: Karyna Piwowarska, Jakub Wroński, Polska/Poland 2020, 14’ 

Animacja o współtwórczyni „Przekroju” – najstarszego czasopisma społeczno-kulturalnego w Polsce – i wieloletniej zastępczyni Mariana Eilego. 

Animation about the co-creator of ”Przekrój” – the oldest social and cultural magazine in Poland – and Marian Eile’s deputy of many years.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.08.2021 (niedziela/ Sunday)
21.30/ 9.30 p.m.

Filmy nagrodzone na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR w Poznaniu | Films awarded at the 14th International Animated Film Festival ANIMATOR in Poznań (131’)

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się 14. edycja kwalifikującego do Oscara® Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR! Prezentujemy wybór nagrodzonych animacji. 

The 14th edition of the Oscar®-qualifying International Animated Film Festival ANIMATOR finished only a couple of days ago! We’re presenting a selection of the awarded animations. 

Książę w cukierni/ Prince in a pastry shop, reż/dir.: Katarzyna Agopsowicz, Polska/Poland 2020, 16' 

Pozornie zabawna opowieść o szczęściu. Bo szczęście to same kłopoty - mówi Niezbyt Mały Książę, wyliczając tychże kłopotów przykłady. 

It is a seemingly humorous story about happiness. Because with happiness there are only troubles, says the Not-So-Little Prince, and he multiplies the examples of these troubles. 

Pięć Minut Starsza / Five Minutes Older, reż./dir.: Sara Szymańska, Polska/Poland 2020, 5'57 

Bliźniaczki jadą nad jezioro spędzić razem leniwe letnie popołudnie. Ich więź jest tak bliska, że nie wiadomo, gdzie kończy się życie jednej, a zaczyna drugiej. 

Twin sisters take a trip to spend a lazy summer evening together by the lake. Their bond is so close that there is no telling where one ends and the other begins. 

Souvenir Souvenir, reż./dir.: Bastien Dubois, Francja/France 2020, 15' 

Przez dziesięć lat udawałem, że chętnie słucham wspomnień dziadka z Wojny Algierskiej. Dzisiaj nie jestem pewien, czy chcę go słuchać ani czy w ogóle chcę robić ten film. 

For ten years I pretended I wanted to get my grandfather to share his memories of the Algerian War. Today, I’m not sure I want to hear what he has to say, or whether I want to make this film at all. 

Push This Button if You Begin to Panic, reż./dir.: Gabriel Böhmer, UK 2020, 11’ 

Bartholomew Whisper wybrał się do lekarza. Zastał tam jedynie urzędników wielbiących eksperymentalne zabiegi oraz cierpiące z samotności urządzenia do rezonansu magnetycznego. 

Bartholomew Whisper went to the doctor today. There he met administrators keen on experimental surgery, and lonely MRI machines. 

My Favorite War / Moja ulubiona wojna, reż./dir.: Ilze Burkovska Jacobsen, Norwegia, Łotwa/Norway, Latvia 2020, 82’ 

Animowany dokument oparty na historii dzieciństwa reżyserki Ilzy Burkovskiej-Jacobsen, która dorastała w Związku Radzieckim w czasie Zimnej Wojny. To historia dochodzenia do pełnoletniości opowiadająca o osobistej ucieczce od prania mózgów przeprowadzanego przez potężny autorytarny reżim. 

An animated documentary based on the childhood story of director Ilze Burkovska-Jacobsen, growing up in the USSR during the Cold War. A coming of age story about the personal road of escape from the brainwash of the mighty authoritarian regime.

_ _ _  

23.45 / 11.45 p.m.
Animazofia według Ülo Pikkova / Animasophia by Ülo Pikkov (49’)

Ülo Pikkov - wybitny estoński animator, reżyser i producent. W 1998 roku ukończył Turku School of Art and Media. Od 2016 roku jest wykładowcą na wydziale animacji na Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pisze oraz ilustruje książki a także publikuje karykatury oraz ilustracje w prasie 

Ülo Pikkov – great an Estonian animator, film director and producer.In 1998 he graduated from Turku School of Art and Media. Until 2016, he was an associate professor in the animation department of the Estonian Academy of Arts. He has written and illustrated books, as well as published caricatures and illustrations in the press. 

Keha mälu / Pamięć cielesna / Body Memory, reż./dir.: Ülo Pikkov, Estonia 2011, 9’ 

Co może nam powiedzieć stara jabłoń? Czy pamięta podmuchy wiatru, które ją wyginały, gdy była jeszcze giętka? Czy pamięta węża i utracony Raj? Jak daleko można cofnąć się pamięcią? Animacja Pamięć cielesna reanimuje podświadomość i ukryty horror deportacji. 

What can the old apple tree tell us? Does he remember the gusts of wind that twisted him when he was still pliable? Does he remember the serpent and the lost Paradise? How far back is it possible to go in the memory of our own? Animated film Body Memory reanimating the subconscious mind and the hidden horror of deportation. 

Tik-Tak, reż./dir.: Ülo Pikkov, Estonia 2015, 12’ 

Animacja TIK-TAK to wizualizacja czasu i jego śmiercionośnej natury. Wszyscy mamy „nasz czas”. Składa się on w rzeczywistości z tysięcy różnych „czasów”, jako że każda komórka w naszym ciele ma swój własny czas na życie i na śmierć. 

Animated film TIK-TAK is visualizing time and it’s fatal nature. We all are given “our time”, this “our time consists in reality in thousands of different “times” since even every cell in our body has its own time given to live and to die. 

Tühi Ruum / Pusta przestrzeń / Empty Space, reż./dir.: Ülo Pikkov, Estonia 2016, 11’ 

Film przywołuje wspomnienie: mieszkanie, którego już nie ma, i mieszkającą w nim i bawiącą się małą dziewczynkę. Opowiada historię stworzoną w snach przez jej ojca, kryjącego się przed sowieckim terrorem. 

The film invokes a past memory, an apartment that once existed, and a small girl dwelling and playing there. It presents a story forged in the dreams of the father hiding from Soviet terror. 

Lahtilaskmise lugu / Uwolnienie / Letting Go, reż./dir.: Ülo Pikkov, Estonia 2017, 11’ 

Japończycy wierzą, że puszczając na morze papierową lalkę, pozbywają się złego ducha... Animacja o dziewczynce z sierocińca, która chce uwolnić się od cieni przeszłości. 

The Japanese believe that by releasing a paper doll at the sea they are letting go of an evil spirit... Inclusive animation with a young girl from orphanage who wants to let go of the shadows that haunt her past. 

Zebra, reż./dir.: Ülo Pikkov, Estonia 2015, 6’ 

Eksperymentalna animacja, w której cały materiał wizualny został narysowany bezpośrednio na taśmie. Bez użycia kamery, komputera, bez pieniędzy... Tylko wspomnienia. 

It is an experimental animation film, where all the visual material has been drawn directly on the film print. No camera, no computer, no budget... Just memories.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 WARSZTATY (WSTĘP WOLNY) | WORKSHOPS (FREE ENTRY): 

Warsztaty animacji dla dzieci 6 – 9 lat
Animation workshops for children aged 6 – 9 

Prowadzenie: Daria Godyń
Led by: Daria Godyń 

Kiedy: 31 lipca (sobota), godzina 10.00-13.00 
When: 31st July (Saturday), 10.00 am – 1.00 pm

Miejsce: Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Plac Szczepański 9 
Place: The Feliks Jasieński Szołayski House – the branch of the National Museum in Krakow, Plac Szczepański 9

Ilość osób: maksymalnie 10
Number of participants: maximum 10

Warsztaty animacji dla dzieci 10 – 12 lat
Animation workshops for children aged 10-12

Prowadzenie: Daria Godyń
Led by: Daria Godyń 

Kiedy: 31 lipca (sobota), godzina 14.00-17.00
When: 31st July August (Saturday), 2.00 pm – 5.00 pm 

Miejsce: Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Plac Szczepański 9
Place: The Feliks Jasieński Szołayski House – the branch of the National Museum in Krakow, Plac Szczepański 9 

Ilość osób: maksymalnie 10
Number of participants: maximum 10 

Zapisy / Registration: marta.chwalek@etiudaandanima.pl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W reakcji na rozwój pandemii COVID-19 stosujemy się do najnowszych porad i zaleceń amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Center for Disease Control, CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz władz lokalnych. Aktualne informacje i dalsze szczegóły można znaleźć na stronach WHO oraz Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

In response to the development of the COVID-19 pandemic, we follow the advice and recommendations of the American Center for Disease Prevention and Control (Center for Disease Control, CDC), the World Health Organization (WHO) and local authorities. Current information and further details can be found on the WHO website and the Center for Disease Prevention and Control.